Japan(Oita)
Oita Prefectural Saikikakujou High School