Japan(Yamanashi)
Hokuto Municipal Koryo High School