Japan(Shizuoka)
Shizuoka Prefectural Ikeshinden Senior High School
NO IMAGE